TWD | USD

產品索引 > 電路保護 > TVS - 二極體

搜尋結果: 331
331 剩餘
篩選條件選項:
包裝
清除
系列
清除
零件狀態
清除
類型
清除
單向通道
清除
雙向通道
清除
電壓 - 逆向隔絕(典型值)
清除
電壓 - 崩潰 (最小)
清除
電壓 - Ipp 下箝位 (最大)
清除
電流 - 峰值脈衝 (10/1000 µs)
清除
功率 - 峰值脈衝
清除
電源線路保護
清除
應用
清除
電容 @ 頻率
清除
工作溫度
清除
安裝類型
清除
封裝/外殼
清除
供應商元件封裝
清除
更多篩選條件
較少篩選條件
搜尋結果排序依據:
查看訂購量價格: ?
  • 庫存狀態
  • 可用媒體
  • 環境
331 剩餘

製造商
每一頁結果數
頁面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|
比較零件 Datasheets 圖片 Digi-Key零件編號 製造商零件編號 製造商 說明 現有數量
?
單價
TWD
?
最低訂購數量為
?
包裝 系列 零件狀態 類型 單向通道 雙向通道 電壓 - 逆向隔絕(典型值) 電壓 - 崩潰 (最小) 電壓 - Ipp 下箝位 (最大) 電流 - 峰值脈衝 (10/1000 µs) 功率 - 峰值脈衝 電源線路保護 應用 電容 @ 頻率 工作溫度 安裝類型 封裝/外殼 供應商元件封裝
   
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1TR-ND TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 60,000 - 即時供貨 可供應: 60,000 NT$0.94360 15,000 最低訂購數量 : 15,000 編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 9.5V (典型值) 41V 3 A (8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 0201 (公制 0603) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1CT-ND TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 65,284 - 即時供貨 可供應: 65,284 NT$7.00000 1 最低訂購數量 : 1 絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 9.5V (典型值) 41V 3 A (8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 0201 (公制 0603) WLL-2-1
ESD108B1CSP0201XTSA1 Datasheet ESD108B1CSP0201XTSA1 - Infineon Technologies ESD108B1CSP0201XTSA1DKR-ND TVS DIODE 5.5V 41V WLL-2-1 65,284 - 即時供貨 可供應: 65,284 Digi-Reel® 1 最低訂購數量 : 1 Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 9.5V (典型值) 41V 3 A (8/20µs) 27.5W HDMI 0.28pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 0201 (公制 0603) WLL-2-1
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1TR-ND TVS DIODE 3.3V 11V 90,000 - 即時供貨 可供應: 90,000 NT$2.07227 15,000 最低訂購數量 : 15,000 編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
有源 齊納 1
-
3.3V (最大) 6.5V (典型值) 11V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
乙太網路、HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 2-SMD
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1CT-ND TVS DIODE 3.3V 11V 92,521 - 即時供貨 可供應: 92,521 NT$14.00000 1 最低訂購數量 : 1 絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
有源 齊納 1
-
3.3V (最大) 6.5V (典型值) 11V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
乙太網路、HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 2-SMD
-
ESD102U102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD102U102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD102U102ELSE6327XTSA1DKR-ND TVS DIODE 3.3V 11V 92,521 - 即時供貨 可供應: 92,521 Digi-Reel® 1 最低訂購數量 : 1 Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
有源 齊納 1
-
3.3V (最大) 6.5V (典型值) 11V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
乙太網路、HDMI 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TA) 表面黏著式 2-SMD
-
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1TR-ND TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 15,000 - 即時供貨 可供應: 15,000 NT$2.13147
-
編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納 1
-
5.3V (最大) 6V 28V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1CT-ND TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 31,793 - 即時供貨 可供應: 31,793 NT$15.00000
-
絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納 1
-
5.3V (最大) 6V 28V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) PG-TSLP-2-19
ESD114U102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD114U102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD114U102ELE6327XTMA1DKR-ND TVS DIODE 5.3V 28V TSLP-2-19 31,793 - 即時供貨 可供應: 31,793 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納 1
-
5.3V (最大) 6V 28V (典型值) 3 A (8/20µs)
-
HDMI 0.4pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) PG-TSLP-2-19
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1TR-ND TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 120,000 - 即時供貨 可供應: 120,000 NT$2.36833
-
編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.3V (最大) 7V 21V 3 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1CT-ND TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 133,973 - 即時供貨 可供應: 133,973 NT$16.00000
-
絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.3V (最大) 7V 21V 3 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD112B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD112B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD112B102ELE6327XTMA1DKR-ND TVS DIODE 5.3V 21V TSLP-2-20 133,973 - 即時供貨 可供應: 133,973 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.3V (最大) 7V 21V 3 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.23pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1TR-ND TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 15,000 - 即時供貨 可供應: 15,000 NT$2.39793 15,000 最低訂購數量 : 15,000 編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 2-SMD、無引線 TSSLP-2-4
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1CT-ND TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 29,017 - 即時供貨 可供應: 29,017 NT$17.00000 1 最低訂購數量 : 1 絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 2-SMD、無引線 TSSLP-2-4
ESD101B102ELSE6327XTSA1 Datasheet ESD101B102ELSE6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELSE6327XTSA1DKR-ND TVS DIODE 5.5V 30V TSSLP-2-4 29,017 - 即時供貨 可供應: 29,017 Digi-Reel® 1 最低訂購數量 : 1 Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
有源 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 2-SMD、無引線 TSSLP-2-4
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1TR-ND TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 75,000 - 即時供貨 可供應: 75,000 NT$3.09733
-
編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 6.1V 14V 5 A (8/20µs) 70W 乙太網路、HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1CT-ND TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 87,439 - 即時供貨 可供應: 87,439 NT$17.00000
-
絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 6.1V 14V 5 A (8/20µs) 70W 乙太網路、HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD105B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD105B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD105B102ELE6327XTMA1DKR-ND TVS DIODE 5.5V 14V TSLP-2-20 87,439 - 即時供貨 可供應: 87,439 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 6.1V 14V 5 A (8/20µs) 70W 乙太網路、HDMI 0.3pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1TR-ND TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 30,000 - 即時供貨 可供應: 30,000 NT$3.09733
-
編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1CT-ND TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 53,819 - 即時供貨 可供應: 53,819 NT$17.00000
-
絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD101B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD101B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD101B102ELE6327XTMA1DKR-ND TVS DIODE 5.5V 30V TSLP-2-20 53,819 - 即時供貨 可供應: 53,819 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 5.5V (最大) 7.3V (典型值) 30V 2 A (8/20µs)
-
RF 天線 0.2pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD103B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD103B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD103B102ELE6327XTMA1TR-ND TVS DIODE 15V 48V TSLP-2-20 15,000 - 即時供貨 可供應: 15,000 NT$3.09733
-
編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 15V (最大) 21V (典型值) 48V (典型值) 16 A (100ns)
-
RF 天線 0.13pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD103B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD103B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD103B102ELE6327XTMA1CT-ND TVS DIODE 15V 48V TSLP-2-20 20,835 - 即時供貨 可供應: 20,835 NT$17.00000
-
絕緣帶封裝 (CT)?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 15V (最大) 21V (典型值) 48V (典型值) 16 A (100ns)
-
RF 天線 0.13pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD103B102ELE6327XTMA1 Datasheet ESD103B102ELE6327XTMA1 - Infineon Technologies ESD103B102ELE6327XTMA1DKR-ND TVS DIODE 15V 48V TSLP-2-20 20,835 - 即時供貨 可供應: 20,835 Digi-Reel®
-
Digi-Reel®?
可替代的包裝
-
不適用於新設計 齊納
-
1 15V (最大) 21V (典型值) 48V (典型值) 16 A (100ns)
-
RF 天線 0.13pF @ 1MHz -55°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 0402 (公制 1006) TSLP-2-20
ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 Datasheet ESD5V3U2U03FH6327XTSA1 - Infineon Technologies ESD5V3U2U03FH6327XTSA1TR-ND TVS DIODE 5.3V 15V TSFP-3 33,000 - 即時供貨 可供應: 33,000 NT$3.73667 3,000 最低訂購數量 : 3,000 編帶和捲軸封裝 (TR)?
可替代的包裝
-
有源 齊納 2
-
5.3V (最大) 6V 15V 3 A (8/20µs)
-
一般用途 0.4pF @ 1MHz -40°C ~ 125°C (TJ) 表面黏著式 SOT-723 PG-TSFP-3
每一頁結果數
頁面 1/14
|< < 1 2 3 4 5 >|

11:23:55 9/16/2019