ZVS 穩壓器

保證傳達電力

更高、更小、第一次就上手

 

DC-DC 非隔離式穩壓

Vicor 的降壓與升降壓 DC-DC 轉換器系列採用零電壓切換 (ZVS) 拓撲,能達到高頻率操作,同時將切換損耗降至最低並達到最高效率。 高切換頻率操作能縮減外部濾波元件的尺寸、提高功率密度,並且能快速動態因應線路和負載的暫態。

 

溫度圖示

...更高溫操作

穩壓器的好壞取決於在實際應用環境中所能提供的電力;Vicor 的 ZVS 穩壓器能在更高溫下提供比競品更多的電力。

更高溫度示意圖-小
效率圖示

...更高效率

零電壓切換拓撲是任何 ZVS 穩壓器的核心,能在較高輸入電壓下降低損耗,提供比競品更高的轉換效率。

更高效率示意圖
尺寸圖示

更小尺寸

更小尺寸示意圖

封裝內整合所有主動元件。

第一次就上手圖示

...第一次就上手

 • 預先定義的設計
 • 僅需最低的輸入/輸出陶瓷
  電容量
 • 提供參考線路圖與佈局
第一次就上手示意圖

特點

 • 可從 48 V 直接轉換到負載點
 • 可透過單線分流或相位延遲交錯達到並聯
 • 僅需最少的外接元件,無需外部補償
 • 可提供高達 10 A 電流,峰值效率超過 96%
 • 緊湊 10 x 10 x 2.5 mm 散熱良好 SMT 封裝
 • 寬廣的工作範圍
 • 容易使用;快速開發

優點

 • 可減少一個轉換階段,既可提高效率,又可縮減尺寸與成本
 • 可擴充達到更高功率
 • 容易使用
 • 額定功率相容於隔離式 DC-DC 轉換器且效率更高
 • 更薄且省空間;無需散熱片
 • 高效率
 • 靈活且豐富的功能組合

 

 • 查看全部零件
 • 查看全部評估板

零件

  Digi-Key 零件編號 製造商零件編號 說明  
14 – 42 VIN Cool-Power ZVS 降壓穩壓器
1102-5746-ND 1102-5746-ND PI3325-00-LGIZ 42VIN TO 5VOUT/20A COOL-POWER BU 1102-5746-ND 產品頁面
48 V 標稱輸入降壓穩壓器
1102-5472-ND 1102-5472-ND PI3542-00-LGIZ DC/DC CONVERTER 2.5V 10A 1102-5472-ND 產品頁面
1102-5473-ND 1102-5473-ND PI3543-00-LGIZ DC/DC CONVERTER 3.3V 10A 1102-5473-ND 產品頁面
1102-5474-ND< 1102-5474-ND PI3545-00-LGIZ DC/DC CONVERTER 5V 10A 1102-5474-ND 產品頁面
1102-5475-ND 1102-5475-ND PI3546-00-LGIZ DC/DC CONVERTER 12V 9A 1102-5475-ND 產品頁面
24/48 V 標稱輸入升降壓穩壓器
1102-5521-ND 1102-5521-ND PI3741-00-LGIZ COOL-POWER 48/24V 150W BUCK-BOOS 1102-5521-ND 產品頁面
1102-5522-ND 1102-5522-ND PI3741-01-LGIZ COOL-POWER 48/48V 150W BUCK-BOOS 1102-5522-ND 產品頁面
1102-5404-ND< 1102-5404-ND PI3749-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 34V 200W 1102-5404-ND 產品頁面
24 V 標稱降壓穩壓器
1102-1505-ND 1102-1505-ND PI3301-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 3.3V 10A 1102-1505-ND 產品頁面
1102-1517-ND 1102-1517-ND PI3301-01-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 3.3V 15A 1102-1517-ND 產品頁面
1102-1519-ND 1102-1519-ND PI3301-20-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 3.3V 10A 1102-1519-ND 產品頁面
1102-1521-ND 1102-1521-ND PI3301-21-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 3.3V 15A 1102-1521-ND 產品頁面
1102-1506-ND 1102-1506-ND PI3302-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 5V 10A 1102-1506-ND 產品頁面
PI3302-03-LGIZ-ND PI3302-03-LGIZ-ND PI3302-03-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD PI3302-03-LGIZ-ND 產品頁面
1102-1523-ND 1102-1523-ND PI3302-20-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 5V 10A 1102-1523-ND 產品頁面
1102-1501-ND 1102-1501-ND PI3303-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 12V 8A 1102-1501-ND 產品頁面
1102-1525-ND 1102-1525-ND PI3303-20-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 12V 8A 1102-1525-ND 產品頁面
1102-1504-ND 1102-1504-ND PI3305-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 15V 8A 1102-1504-ND 產品頁面
1102-1527-ND 1102-1527-ND PI3305-20-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 15V 8A 1102-1527-ND 產品頁面
1102-1502-ND 1102-1502-ND PI3311-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1V 10A 1102-1502-ND 產品頁面
1102-1529-ND 1102-1529-ND PI3311-01-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1V 15A 1102-1529-ND 產品頁面
1102-1531-ND 1102-1531-ND PI3311-20-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1V 10A 1102-1531-ND 產品頁面
1102-1533-ND 1102-1533-ND PI3311-21-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1V 15A 1102-1533-ND 產品頁面
1102-1503-ND 1102-1503-ND PI3312-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 2.5V 10A 1102-1503-ND 產品頁面
1102-1535-ND 1102-1535-ND PI3312-01-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 2.5V 15A 1102-1535-ND 產品頁面
1102-1537-ND 1102-1537-ND PI3312-20-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 2.5V 10A 1102-1537-ND 產品頁面
1102-1539-ND 1102-1539-ND PI3312-21-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 2.5V 15A 1102-1539-ND 產品頁面
1102-1541-ND 1102-1541-ND PI3318-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1.8V 10A 1102-1541-ND 產品頁面
1102-1543-ND 1102-1543-ND PI3318-01-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1.8V 15A 1102-1543-ND 產品頁面
1102-1545-ND 1102-1545-ND PI3318-20-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1.8V 10A 1102-1545-ND 產品頁面
1102-1547-ND 1102-1547-ND PI3318-21-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1.8V 15A 1102-1547-ND 產品頁面
1102-1645-ND 1102-1645-ND PI3420-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1V 15A 1102-1645-ND 產品頁面
1102-1644-ND 1102-1644-ND PI3421-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 1.8V 15A 1102-1644-ND 產品頁面
1102-1643-ND 1102-1643-ND PI3422-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 2.5V 15A 1102-1643-ND 產品頁面
1102-1642-ND 1102-1642-ND PI3423-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 3.3V 15A 1102-1642-ND 產品頁面
1102-1641-ND 1102-1641-ND PI3424-00-LGIZ NON-ISOLATED POL MOD 5V 15A 1102-1641-ND 產品頁面

評估板

  Digi-Key 零件編號 製造商零件編號 說明  
48 V 標稱輸入降壓穩壓器
1102-5476-ND 1102-5476-ND PI3542-00-EVAL1 EVAL BOARD FOR PI3542-00-LGIZ 1102-5476-ND 產品頁面
1102-5477-ND 1102-5477-ND PI3543-00-EVAL1 EVAL BOARD FOR PI3543-00-LGIZ 1102-5477-ND 產品頁面
1102-5478-ND 1102-5478-ND PI3545-00-EVAL1 EVAL BOARD FOR PI3545-00-LGIZ 1102-5478-ND 產品頁面
1102-5479-ND 1102-5479-ND PI3546-00-EVAL1 EVAL BOARD FOR PI3546-00-LGIZ 1102-5479-ND 產品頁面
1102-5523-ND 1102-5523-ND PI3741-00-EVAL1 EVAL BOARD FOR PI3741-00-LGIZ 1102-5523-ND 產品頁面
1102-5524-ND 1102-5524-ND PI3741-00-EVAL1 EVAL BOARD FOR PI3741-01-LGIZ 1102-5524-ND 產品頁面
ZVS 升降壓穩壓器
1102-5405-ND 1102-5405-ND PI3749-00-EVAL1 PICOR COOL-POWER EVAL BD 1102-5405-ND 產品頁面
ZVS 降壓穩壓器
1102-5747-ND 1102-5747-ND PI3325-00-EVAL1 EVALUATION BOARD FOR PI3325-00-L 1102-5747-ND 產品頁面
1102-1510-ND 1102-1510-ND PI3301-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3301-00 1102-1510-ND 產品頁面
1102-1516-ND 1102-1516-ND PI3301-01-EVAL1 EVAL BD PI3301-01 1102-1516-ND 產品頁面
1102-1518-ND 1102-1518-ND PI3301-20-EVAL1 EVAL BD PI3301-20 1102-1518-ND 產品頁面
1102-1520-ND 1102-1520-ND PI3301-21-EVAL1 EVAL BD PI3301-21 1102-1520-ND 產品頁面
1102-1509-ND 1102-1509-ND PI3302-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3302-00 1102-1509-ND 產品頁面
PI3302-03-EVAL1-ND PI3302-03-EVAL1-ND PI3302-03-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3302-03 PI3302-03-EVAL1-ND 產品頁面
1102-1522-ND 1102-1522-ND PI3302-20-EVAL1 EVAL BD PI3302-20 1102-1522-ND 產品頁面
1102-1508-ND 1102-1508-ND PI3303-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3303-00 1102-1508-ND 產品頁面
1102-1524-ND 1102-1524-ND PI3303-20-EVAL1 EVAL BD PI3303-20 1102-1524-ND 產品頁面
1102-1507-ND 1102-1507-ND PI3305-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3305-00 1102-1507-ND 產品頁面
1102-1526-ND 1102-1526-ND PI3305-20-EVAL1 EVAL BD PI3305-20 1102-1526-ND 產品頁面
1102-1512-ND 1102-1512-ND PI3311-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3311-00 1102-1512-ND 產品頁面
1102-1528-ND 1102-1528-ND PI3311-01-EVAL1 EVAL BD PI3311-01 1102-1528-ND 產品頁面
1102-1530-ND 1102-1530-ND PI3311-20-EVAL1 EVAL BD PI3311-20 1102-1530-ND 產品頁面
1102-1532-ND 1102-1532-ND PI3311-21-EVAL1 EVAL BD PI3311-21 1102-1532-ND 產品頁面
1102-1511-ND 1102-1511-ND PI3312-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3312-00 1102-1511-ND 產品頁面
1102-1534-ND 1102-1534-ND PI3312-01-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3312-01 1102-1534-ND 產品頁面
1102-1536-ND 1102-1536-ND PI3312-20-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3312-20 1102-1536-ND 產品頁面
1102-1538-ND 1102-1538-ND PI3312-21-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3312-21 1102-1538-ND 產品頁面
1102-1540-ND 1102-1540-ND PI3318-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3318-00 1102-1540-ND 產品頁面
1102-1542-ND 1102-1542-ND PI3318-01-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3318-01 1102-1542-ND 產品頁面
1102-1544-ND 1102-1544-ND PI3318-20-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3318-20 1102-1544-ND 產品頁面
1102-1546-ND 1102-1546-ND PI3318-21-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3318-21 1102-1546-ND 產品頁面
1102-1638-ND 1102-1638-ND PI3420-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3424-00 1102-1638-ND 產品頁面
1102-1637-ND 1102-1637-ND PI3421-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3421-00 1102-1637-ND 產品頁面
1102-1636-ND 1102-1636-ND PI3422-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3422-00 1102-1636-ND 產品頁面
1102-1640-ND 1102-1640-ND PI3423-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3423-00 1102-1640-ND 產品頁面
1102-1639-ND 1102-1639-ND PI3424-00-EVAL1 PICOR EVAL BD PI3424-00 1102-1639-ND 產品頁面
繁體中文  |  English